HON 226 SD


Přístroj pro regulaci tlaku plynu s pružinou ovládaným měřicím mechanizmem

Použití

  • Přístroj pro komunální oblast, pro živnostenské provozy a průmyslové podniky
  • Lehké pouzdro regulačního členu
  • Kompaktní pouzdro, vysoká hodnota průtoku
  • Alternativně s interním nebo externím připojením měřicího zařízení (externí připojení měřicího zařízení k dispozici pro všechny velikosti)

Možnost použití pro plyny podle pracovního listu G 260 Německého sdružení pro oblast plynu a vody (DVGW) a pro neutrální neagresivní plyny, jiné plyny na základě poptávky

Značka CE podle GAD


  • Max. přípustný tlak PS: 0,2 baru
  • Max. vstupní tlak pu max: až 0,2 baru
  • Rozsah řízení Wd: 0,011 až 0,08 baru
  • Rozsah teploty: od -20 °C do +60 °C
  • Připojení: R 1 1/4“, R 1 1/2“, R 2“

Mechanické konstrukční součásti přístroje samy o sobě nedisponují žádnými vlastními potenciálními zdroji zápalu a žádnými horkými povrchy a nespadají tím do rozsahu platnosti ATEX 95 (94/9/ES). Použité elektronické příslušenství splňuje požadavky ATEX.

Obrázek produktu
HON 226 SD
Klíčová slova: plynoměr, plynoměry, elster, honeywell, premagas, gas, premagas czech, rmg, bryan donkin, gorter, turbínový plynoměr, membránový plynoměr, rotační plynoměr, kvantometr, rozúčtování nákladů, fakturační měření, bilanční měření, podružné měření, smart metering, dálkový přenos, smart meter, regulátor, regulátory, bezpečnostní rychlouzávěr, pojistný ventil, pilot, předehřev plynu, h2ready, h2-ready
©2020 G.A.S. a.s. Všechna práva vyhrazena.
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙