Služby


Společnost G.A.S. a.s. je dlouholetým dodavatelem měřicí a regulační techniky Honeywell (dříve vyráběných a dodávaných pod značkami Elster, Premagas, Bryan Donkin, RMG, Gorter) do plynárenství v ČR a prostřednictvím své 100% dceřiné společnosti GAS Trade s.r.o. také v SR. Pro všechny nabízené produkty z produkce Honeywell, zajišťujeme záruční a pozáruční servis.

Záruční a pozáruční servis plynoměrů Honeywell / Elster zajišťujeme přímo u výrobce Honeywell / Elster s.r.o. Stará Turá, Slovensko a Honeywell / Elster GmbH Mainz-Kastel, Německo.

Záruční a pozáruční servis regulátorů a ostatní plynoměrné a regulační techniky Honeywell zajišťujeme přímo u výrobce Honeywell / Elster s.r.o. Stará Turá, Slovensko a Honeywell / Elster GmbH Mainz-Kastel, Kassel, Osnabrück Německo.

Ve spolupráci s výrobcem provádíme běžné a střední opravy průmyslových plynoměrů s úředním ověřením pro platební styk nebo s kalibrací pro podružná měření. V typové řadě opravovaných výrobků jsou turbínové plynoměry, rotační pístové plynoměry a ultrazvukové plynoměry.

Ve společnosti Reos provádíme běžné a střední opravy průmyslových plynoměrů s úředním ověřením pro platební styk nebo s kalibrací pro podružná měření. V typové řadě opravovaných výrobků jsou turbínové plynoměry RTP, RTPE, ATPE, RPT, RPTE, DAE, DBE a rotační pístové plynoměry RABO, DKZ, RVG.

Běžná oprava plynoměru Běžnou opravou se rozumí oprava nejčastěji se vyskytujících závad po záruční době včetně výměny náhradních dílů (těsnící prvky, spojovací materiál apod.)

Střední oprava plynoměru Střední opravou se rozumí oprava po skončení zákonem stanovené lhůty mezi ověřeními nebo kalibracemi a výměna některých komponentů určujících funkci měřidla (ložiska, napájecí moduly, lopatková kola, počítací strojky apod.)

Cena úředního ověření, případně kalibrace je stanovena dle sazebníku metrologických výkonů ČMI č. položek 3910 a 3911.

V případě potřeby je také možné domluvit se na zapůjčení mezikusu nebo náhradního plynoměru po dobu servisního úkonu.

Klíčová slova: plynoměr, plynoměry, elster, honeywell, premagas, gas, premagas czech, rmg, bryan donkin, gorter, turbínový plynoměr, membránový plynoměr, rotační plynoměr, kvantometr, rozúčtování nákladů, fakturační měření, bilanční měření, podružné měření, smart metering, dálkový přenos, smart meter, regulátor, regulátory, bezpečnostní rychlouzávěr, pojistný ventil, pilot, předehřev plynu, h2ready, h2-ready
©2020 G.A.S. a.s. Všechna práva vyhrazena.
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙