Absolut_Encoder AE3


Měřič Absolut-ENCODER pro membránové plynoměry se skládá z mechanického měřiče, ve kterém je individuálně optoelektronicky snímáno a odečítáno 7 číselných válců.

Měřič Absolut-ENCODER pro membránové plynoměry se skládá z mechanického měřiče, ve kterém je individuálně optoelektronicky snímáno a odečítáno 7 číselných válců. Data jsou nepřetržitě přenášena přes digitální rozhraní do připojených komunikačních modulů jako datová hodnota, což zajišťuje trvalou bezpečnost přenosu ve srovnání s obvyklým pulzním přenosem.

Provozní energie pro membránový plynoměr vyplývá z tlaku plynu. Elektrická energie je nutná pouze ke čtení Absolute ENCODERu a u kabelového přenosu dat je poskytována přes M-Bus master. M-Bus master je integrován do elektroměru nebo koncentrátoru dat. Pro tuto aplikaci nejsou potřeba žádné baterie. Při rádiovém přenosu dat poskytuje napájení baterie v komunikačním modulu. „Základní verzi“ Absolute ENCODER AE3 lze i po instalaci v síti upgradovat pomocí komunikačních modulů, které umožňují kabelový nebo rádiový přenos dat.

Důsledná modularita koncepce Absolut-ENCODER minimalizuje úsilí spojené s instalací, uvedením do provozu a poskytováním dat a zajišťuje bezpečnost investic s ohledem na budoucí použití.


Technická data

Oblast aplikace:

  • Plynoměry pro domácnosti, firmy a průmysl (BK-G...A, G2,5 až G100)
  • Přípustné plyny: Zemní plyn, městský plyn, propan, butan; podle DIN EN 437:2003 Plyny první až třetí třídy (DVGW pracovní list G260)

Hlavní vlastnosti:

  • Robustní design bez baterií
  • Optický odečet
  • IP 54
  • Instalace Plug and Play
Obrázek produktu
Absolut_Encoder AE3
Klíčová slova: plynoměr, plynoměry, elster, honeywell, premagas, gas, premagas czech, rmg, bryan donkin, gorter, turbínový plynoměr, membránový plynoměr, rotační plynoměr, kvantometr, rozúčtování nákladů, fakturační měření, bilanční měření, podružné měření, smart metering, dálkový přenos, smart meter, regulátor, regulátory, bezpečnostní rychlouzávěr, pojistný ventil, pilot, předehřev plynu, h2ready, h2-ready
©2020 G.A.S. a.s. Všechna práva vyhrazena.
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙