Chekker


Měřič Chekker pro membránové plynoměry kontroluje ručně čtená data v oblasti domácností pomocí mechanicky generovaného dvoumístného šifrovaného kontrolního čísla.

Měřič Chekker pro membránové plynoměry kontroluje ručně čtená data v oblasti domácností pomocí mechanicky generovaného dvoumístného šifrovaného kontrolního čísla. Toto kontrolní číslo je také zaznamenáno během čtení a umožňuje kontrolu správnosti čtených dat v počítačovém systému. K tomu dochází automaticky při zadávání dat, takže 100% zkontrolovaná data mohou být okamžitě předána k vyúčtování.

Obrázek produktu
Chekker
Klíčová slova: plynoměr, plynoměry, elster, honeywell, premagas, gas, premagas czech, rmg, bryan donkin, gorter, turbínový plynoměr, membránový plynoměr, rotační plynoměr, kvantometr, rozúčtování nákladů, fakturační měření, bilanční měření, podružné měření, smart metering, dálkový přenos, smart meter, regulátor, regulátory, bezpečnostní rychlouzávěr, pojistný ventil, pilot, předehřev plynu, h2ready, h2-ready
©2020 G.A.S. a.s. Všechna práva vyhrazena.
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙