EnCal 3000 HCDP


Procesní plynový chromatograf EnCal 3000 HCDP umožňuje pohodlné stanovení komplexního parametru kvality plynu z rozšířené analýzy plynů.

Procesní plynový chromatograf EnCal 3000 HCDP umožňuje pohodlné stanovení tohoto komplexního parametru kvality plynu z rozšířené analýzy plynů s následným výpočtem pomocí stavových rovnic.

Rosný bod uhlovodíků se měří ve spojení s měřením energie, což nabízí atraktivní potenciální úspory z hlediska nákladů na investice a údržbu.

Obrázek produktu
EnCal 3000 HCDP
Klíčová slova: plynoměr, plynoměry, elster, honeywell, premagas, gas, premagas czech, rmg, bryan donkin, gorter, turbínový plynoměr, membránový plynoměr, rotační plynoměr, kvantometr, rozúčtování nákladů, fakturační měření, bilanční měření, podružné měření, smart metering, dálkový přenos, smart meter, regulátor, regulátory, bezpečnostní rychlouzávěr, pojistný ventil, pilot, předehřev plynu, h2ready, h2-ready
©2020 G.A.S. a.s. Všechna práva vyhrazena.
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙