Gas-Net M1+


Gas-net M1+ je rozšířenou verzí Gas-net M1.

Zařízení Gas-net M1 existuje také ve verzi s rozšířenou funkcionalitou jako gas-net M1+. Rozšířené funkce lze pro každé zařízení gas-net M1 nové generace aktivovat aktualizací softwaru - po získání licence.


Technická data

 • Datová komunikace přes IEC 60870-5-104 (digitální rozhraní pro plynoměry třídy C)
 • Sledování až tří mazacích míst turbíny
 • Sledování naměřených hodnot, hodnot měřičů a zpráv
 • Správa individuálních, skupinových a souhrnných zpráv
 • Přeposílání skupinových souhrnných zpráv
 • Archivy procesních hodnot
 • Vizualizace hraničních stavů
 • Spínač
 • Převod provozního objemu, funkce čítače
 • Integrovaná funkce dálkového přenosu dat pro přenos dat prostřednictvím telefonu a modemu nebo prostřednictvím počítačové sítě a rozhraní TCP/IP
 • Datová komunikace přes MODBUS (ASCII, RTU, TCP) nebo 3964R/RK512
 • Volitelné digitální rozhraní pro plynoměry dle třídy A
 • Funkce brány: Zařízení gas-net M1 může obsluhovat několik digitálních komunikačních rozhraní se stejnými nebo rozdílnými protokoly. Jakékoli datové body / registry z telegramů datové cesty mohou být směrovány do libovolných datových bodů / registrů telegramů jiné datové cesty.
Obrázek produktu
Gas-Net M1+
Klíčová slova: plynoměr, plynoměry, elster, honeywell, premagas, gas, premagas czech, rmg, bryan donkin, gorter, turbínový plynoměr, membránový plynoměr, rotační plynoměr, kvantometr, rozúčtování nákladů, fakturační měření, bilanční měření, podružné měření, smart metering, dálkový přenos, smart meter, regulátor, regulátory, bezpečnostní rychlouzávěr, pojistný ventil, pilot, předehřev plynu, h2ready, h2-ready
©2020 G.A.S. a.s. Všechna práva vyhrazena.
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙