GasLab Q2


GasLab Q2 je analyzátor kvality zemního plynu. Určuje hodnotu výhřevnosti a Wobbeho číslo a další parametry vzorkového plynu.

GasLab Q2 je analyzátor kvality zemního plynu. Určuje hodnotu výhřevnosti a Wobbeho číslo a další parametry vzorkového plynu. Zařízení má mnoho možností využití, které sahají od odečítání spotřebované energie pro finanční účely až po měření, řízení a regulaci.

Jedním z hlavních způsobů, jak se využívá, je řízení energetických zařízení s plynovými turbínami za účelem optimalizace účinnosti, emisí znečišťujících látek a zatížení systému i v případě měnící se kvality plynu. Dalším způsobem je směšování plynu pro řízení specifikací plynu při dopravě, distribuci a využívání.

Toto zařízení nevydává žádný plamen a pracuje rychle a nepřetržitě. Postup korelativního měření zařízením GasLab Q2 je založen na stanovování infračervené absorpce a tepelné vodivosti vzorkového plynu.

Plášť zajišťuje ochranu proti výbuchu pro používání v nebezpečném prostoru a také v širokém rozsahu teplot prostředí, takže obvykle není vyžadován žádný další ochranný plášť. To umožňuje umístit analyzátor v blízkosti procesu, což znamená krátkou dobu odezvy.

V režimu měření vzorkový plyn protéká nepřetržitě snímačem a během každé sekundy dochází k aktualizaci měření. Aby se urychlilo vzorkování, je v plášti zabudován obtokový průtokoměr. Zařízení má programovatelný automatický postup kalibrace pomocí metanu. Další prostředky, jako například nosný plyn nebo komplexní kalibrační směsi plynů, nejsou pro provoz vyžadovány.

Analyzátor má plynové přípojky pro vzorkový plyn, kalibrační plyn, odvzdušnění snímače a volitelný obtok. K dispozici jsou elektrické přípojky napájení a několik možností komunikace, jako například Ethernet, sériové porty a analogové a digitální vstupy a výstupy.

Naměřené hodnoty se odesílají prostřednictvím protokolu Modbus a analogových výstupů. Protokol Modbus je k dispozici prostřednictvím dvou sériových portů a rozhraní Ethernet. Navíc lze připojit externí alarmy, aby bylo možné monitorovat sepnutí kontaktů, například limit nízkého tlaku kalibrační láhve nebo stav vzorkovacího systému.

Zabudovaný displej ukazuje hodnoty měření a provozní stavy analyzátoru. Analyzátor lze ovládat prostřednictvím dotykového panelu. Stejné funkčnosti je možné dosáhnout pomocí připojení webového prohlížeče k zařízení. Pro konfiguraci, zobrazování a zaznamenávání dat se používá počítačový software.

Analyzátor GasLab Q2 vyniká nízkou kapitálovou investicí, nízkými náklady na údržbu a ovládáním pohodlným pro uživatele.

Obrázek produktu
GasLab Q2
Klíčová slova: plynoměr, plynoměry, elster, honeywell, premagas, gas, premagas czech, rmg, bryan donkin, gorter, turbínový plynoměr, membránový plynoměr, rotační plynoměr, kvantometr, rozúčtování nákladů, fakturační měření, bilanční měření, podružné měření, smart metering, dálkový přenos, smart meter, regulátor, regulátory, bezpečnostní rychlouzávěr, pojistný ventil, pilot, předehřev plynu, h2ready, h2-ready
©2020 G.A.S. a.s. Všechna práva vyhrazena.
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙