HON 226 ZSO


Přístroj pro regulaci tlaku plynu s pružinou ovládaným měřicím mechanizmem

Použití

 • Přístroj pro udržování konstantního nulového tlaku plynu v regulačních obvodech plynu např. před směšovači plynových motorů
 • Nulové uzavření
 • Vyrovnání vstupního tlaku
 • Vysoká přesnost regulace
 • Alternativně interní nebo externí připojení měřicího zařízení
 • Vodorovná montážní poloha s vodicím trnem dolů
 • Nastavení požadované polohy zvenku

Možnost použití pro plyny podle pracovního listu G 260 Německého sdružení pro oblast plynu a vody (DVGW) a pro neutrální neagresivní plyny, jiné plyny na základě poptávky

Značka CE podle GAD


 • Max. přípustný tlak PS: = 0,5 baru
 • Max. vstupní tlak pu max: až 0,5 baru
 • Rozsah řízení Wd: -0,002 až +0,002 baru
 • Připojení DIN příruba PN16 pro jmenovitou světlost: DN 50, DN 65, DN 80, DN 100, DN 150
 • Rozsah teploty: -20 °C až +60 °C

Mechanické konstrukční součásti přístroje samy o sobě nedisponují žádnými vlastními potenciálními zdroji zápalu a žádnými horkými povrchy a nespadají tím do rozsahu platnosti ATEX 95 (94/9/ES). Použité elektronické příslušenství splňuje požadavky ATEX.

Obrázek produktu
HON 226 ZSO
Klíčová slova: plynoměr, plynoměry, elster, honeywell, premagas, gas, premagas czech, rmg, bryan donkin, gorter, turbínový plynoměr, membránový plynoměr, rotační plynoměr, kvantometr, rozúčtování nákladů, fakturační měření, bilanční měření, podružné měření, smart metering, dálkový přenos, smart meter, regulátor, regulátory, bezpečnostní rychlouzávěr, pojistný ventil, pilot, předehřev plynu, h2ready, h2-ready
©2020 G.A.S. a.s. Všechna práva vyhrazena.
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙