HON 655-EP


Pneumatický regulátor pro přístroj pro regulaci tlaku plynu v běžném provedení podle DIN EN 334

Regulátor HON 655-EP sestává z funkčních modulů, které jsou uspořádány na společné základní desce:

 • 1. stupeň: automatický stupeň pomocného tlaku
 • 2. stupeň: regulační stupeň pro horní mezní výstupní tlak pd max, alternativně pd min
 • 3. stupeň: elektropneumatický stupeň pro regulaci tlaku pro přeměnu elektrických signálů z překrývaných elektronických regulačních obvodů do pneumatických signálů pro GDR

Použití

Pneumatický stupeň pro regulaci tlaku monitoruje automaticky zadaný minimální výstupní tlak pd min. Pokud je tato mezní hodnota způsobem provozu zařízení dosažena, tak nastoupí do regulační funkce a udržuje tlak dalekosáhle konstantní.

Přechod mezi elektronickou regulací, která je řízena elektropneumatickým regulačním stupněm tlaku, a regulací pro udržování tlaku prostřednictvím regulačního stupně se uskuteční v obou směrech samostatně, bez přechodu a bez skoku.

Mohou být realizována následující zadání úkolů

 • Dálkové přestavení požadované hodnoty
  • pro bezproblémovou a časově úspornou úpravu požadované hodnoty podle často se měnících provozních podmínek
  • pro zapojení do systémů pro řízení procesů
 • Regulace průtoku
  • pro akumulaci plynu v potrubních sítích a nádržích (optimalizace odběru)
  • pro ochranu plynoměru
 • Regulace tlaku
  • s bezpečností ochranou plynoměru prostřednictvím regulace omezení QB
  • pomocí časových programů pro zadání průběhů tlaku po dobu jednoho dne nebo jednoho týdne
  • pro dosažení lepší přesnosti regulace a stability regulace prostřednictvím elektronické regulace PI nebo PID

Značka CE podle PED s přístroji HON (GDR)
Regulátor je podle DIN EN 334 součástí těchto přístrojů.

Max. přípustný tlak PS = 100 barů

Max. vstupní tlak Pu max až 100 barů

Obrázek produktu
HON 655-EP
Klíčová slova: plynoměr, plynoměry, elster, honeywell, premagas, gas, premagas czech, rmg, bryan donkin, gorter, turbínový plynoměr, membránový plynoměr, rotační plynoměr, kvantometr, rozúčtování nákladů, fakturační měření, bilanční měření, podružné měření, smart metering, dálkový přenos, smart meter, regulátor, regulátory, bezpečnostní rychlouzávěr, pojistný ventil, pilot, předehřev plynu, h2ready, h2-ready
©2020 G.A.S. a.s. Všechna práva vyhrazena.
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙