HON 658-DP


Regulátor PD min, PD max se stupněm diferenčního tlaku ΔP přístroje pro regulaci tlaku plynu v běžném provedení podle DIN EN 334

Regulátor pracuje se dvěma na sobě nezávislými nastavitelnými stupni, které jsou nastaveny na spodní (stupeň PD min) a horní (stupeň PD max) mezní hodnotu. Mezi oběma mezními hodnotami je stupněm diferenčního tlaku ΔP přebírán regulační úkol. Přechod mezi funkcemi stupňů se uskuteční automaticky.

Pro regulaci výstupního tlaku PD min, PD max a regulaci výstupního tlaku ΔP.

  • Regulátor s automatickým stupněm pomocného tlaku, regulačním stupněm pd min, pd max a se stupněm diferenčního tlaku Δ p ve stavebnicovém systému
  • Vybavený manometrem vstupního tlaku a manometrem pomocného tlaku a také předřazeným jemným filtrem HON 905, alternativně s manometrem výstupního tlaku
  • Alternativně s odvzdušňovacím ventilem HON 915
  • Možnost použití pro plyny podle pracovního listu G 260 Německého sdružení pro oblast plynu a vody (DVGW) a pro neutrální neagresivní plyny, jiné plyny na základě poptávky

Značka CE podle PED s přístroji HON (GDR)
Regulátor je podle DIN EN 334 součástí těchto přístrojů.

Max. přípustný tlak PS = 100 barů

Max. vstupní tlak Pu max až 100 barů

Rozsah řízení Wd Regulační stupeň výstupního tlaku 1: 0,3 baru až 90 barů

Stupeň diferenčního tlaku ΔP 0,05 baru až 1,2 baru

Stupeň pomocného tlaku 0,5 baru až 15 barů nad Pd

Pozor: Při uspořádání clonového šoupátka v prostoru vstupu musí být respektována výška vstupního tlaku. Případně je stupeň diferenčního tlaku nutní v provedení s kovovým měchem.

Obrázek produktu
HON 658-DP
Klíčová slova: plynoměr, plynoměry, elster, honeywell, premagas, gas, premagas czech, rmg, bryan donkin, gorter, turbínový plynoměr, membránový plynoměr, rotační plynoměr, kvantometr, rozúčtování nákladů, fakturační měření, bilanční měření, podružné měření, smart metering, dálkový přenos, smart meter, regulátor, regulátory, bezpečnostní rychlouzávěr, pojistný ventil, pilot, předehřev plynu, h2ready, h2-ready
©2020 G.A.S. a.s. Všechna práva vyhrazena.
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙