HON 680 MK 1 a MK 2EVA


Přístroj pro regulaci tlaku plynu s pružinou ovládaným měřicím mechanizmem a s dvojsedlovým ventilem

Použití

 • Přístroj pro komunální oblast, pro živnostenské provozy a průmyslové podniky
 • Vhodný pro použití před obvody hořáků nebo podobně
 • Dvojsedlový ventil s vyrovnaným vstupním tlakem
 • Velmi vysoké hodnoty průtoku
 • Vysoká přesnost regulace
 • Možnost externího nastavení ventilu (pouze u modelu MK 2-EVA)
 • Možnost montáže různých průměrů sedla ventilu
 • Možnost použití pro plyny podle pracovního listu G 260 * Německého sdružení pro oblast plynu a vody (DVGW) a pro neutrální neagresivní plyny, jiné plyny na základě poptávky

Značka CE podle PED


 • Max. přípustný tlak PS: 2 bary
 • Max. vstupní tlak Pu max: až 2 bary
 • Rozsah řízení Wd: 0,015 až 0,21 baru
 • Série 680 MK 1: Pro všechny velikosti sedla ventilu PS = 7 bar
 • Série 680 MK 2-EVA: DN 50, DN 80 pro průměry sedla ventilu rovnající se jmenovité světlosti a pro DN 80 zmenšené sedlo ventilu PS = 4,5 baru
 • Jmenovitá světlost: DN 50, DN 80, DN 100, DN 150, DN 200
 • Rozsah teploty: -20 °C až +60 °C

Mechanické konstrukční součásti přístroje samy o sobě nedisponují žádnými vlastními potenciálními zdroji zápalu a žádnými horkými povrchy a nespadají tím do rozsahu platnosti ATEX 95 (94/9/ES). Použité elektronické příslušenství splňuje požadavky ATEX.

Obrázek produktu
HON 680 MK 1 a MK 2EVA
Klíčová slova: plynoměr, plynoměry, elster, honeywell, premagas, gas, premagas czech, rmg, bryan donkin, gorter, turbínový plynoměr, membránový plynoměr, rotační plynoměr, kvantometr, rozúčtování nákladů, fakturační měření, bilanční měření, podružné měření, smart metering, dálkový přenos, smart meter, regulátor, regulátory, bezpečnostní rychlouzávěr, pojistný ventil, pilot, předehřev plynu, h2ready, h2-ready
©2020 G.A.S. a.s. Všechna práva vyhrazena.
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙