HON 683


Bez tlaku zavřený přístroj pro regulaci tlaku plynu s pomocnou energií

Použití

  • přístroj pro dodávku plynu pro průmysl a pro malospotřebitele
  • dvousedlový regulační přístroj
  • velmi vysoké hodnoty průtoku
  • vysoká přesnost regulace
  • možnost montáže různých průměrů sedla ventilu

Možnost použití pro plyny podle pracovního listu G 260 Německého sdružení pro oblast plynu a vody (DVGW) a pro neutrální neagresivní plyny, jiné plyny na základě poptávky

Značka CE podle PED


Max. přípustný tlak PS: 16 barů

Max. vstupní tlak Pu max: až 16 barů

Rozsah řízení Wd: 0,01 až 15 barů

Jmenovitá světlost: DN 150 a DN 200

Rozsah teploty: -20 °C až +60 °C


Mechanické konstrukční součásti přístroje samy o sobě nedisponují žádnými vlastními potenciálními zdroji zápalu a žádnými horkými povrchy a nespadají tím do rozsahu platnosti ATEX 95 (94/9/ES). Použité elektronické příslušenství splňuje požadavky ATEX.

Obrázek produktu
HON 683
Klíčová slova: plynoměr, plynoměry, elster, honeywell, premagas, gas, premagas czech, rmg, bryan donkin, gorter, turbínový plynoměr, membránový plynoměr, rotační plynoměr, kvantometr, rozúčtování nákladů, fakturační měření, bilanční měření, podružné měření, smart metering, dálkový přenos, smart meter, regulátor, regulátory, bezpečnostní rychlouzávěr, pojistný ventil, pilot, předehřev plynu, h2ready, h2-ready
©2020 G.A.S. a.s. Všechna práva vyhrazena.
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙