Mobilní testovací zařízení


Mobilním testovacím systémem „MTI“ kontroluje a kalibruje rotační pístové plynoměry, turbinové a membránové plynoměry.

Po delší době provozu plynoměrů mohou nastat změny, které mohou mít vliv na přesnost. Pravidelná údržba je nutná k zajištění přesnosti vašich plynoměrů.

Elster-Instromet jako největší dodavatel plynových, měřicích a regulačních zařízení nabízí jedinečnou službu s názvem „MTI“ pro testování a kalibraci vašich plynoměrů na místě.

S mobilním testovacím systémem „MTI“ jsme schopni zkontrolovat a kalibrovat rotační pístové plynoměry, turbinové a membránové plynoměry s průměry od 50 mm (2") do 200 mm (8") a rozsahem průtoku od 1 do 1200 m³/h. Zkouška se provádí ve 4 bodech, 5%, 20% a 50% Qmax a na Qmax.

Službu našeho mobilního testovacího zařízení MTI lze využít v následujících průmyslových odvětvích:

  • Petrochemický průmysl
  • Chemický průmysl
  • Farmaceutický průmysl
  • Potravinářský průmysl
  • Zpracovatelský průmysl
  • Dodavatelé energií
  • Podniky v energetickém průmyslu
  • Správa

Mobilní testovací systém od společnosti Elster je připraven k použití po celý rok. Dohodněte si schůzku s naším MTI servisem u vás.

Obrázek produktu
Mobilní testovací zařízení
Klíčová slova: plynoměr, plynoměry, elster, honeywell, premagas, gas, premagas czech, rmg, bryan donkin, gorter, turbínový plynoměr, membránový plynoměr, rotační plynoměr, kvantometr, rozúčtování nákladů, fakturační měření, bilanční měření, podružné měření, smart metering, dálkový přenos, smart meter, regulátor, regulátory, bezpečnostní rychlouzávěr, pojistný ventil, pilot, předehřev plynu, h2ready, h2-ready
©2020 G.A.S. a.s. Všechna práva vyhrazena.
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙