Themis-Evo EI5.02 (ESMR5)


Měřič EIS5.02 themis®evo byl speciálně vyvinut pro nizozemský trh a splňuje požadavky ESMR5 (Enexis Smart Meter Requirements). Jedná se o integrovaný elektronický měřič s LCD maticovým displejem a tlačítkem jako uživatelské rozhraní.

Měřič EIS5.02 themis®evo byl speciálně vyvinut pro nizozemský trh a splňuje požadavky ESMR5 (Enexis Smart Meter Requirements). Jedná se o integrovaný elektronický měřič s LCD maticovým displejem a tlačítkem jako uživatelské rozhraní.

Životnost baterie měřiče je velmi dlouhá, až 20 let, ale záleží na profilu použití. Výměna baterie je možná.

Plynoměr s měřičem themis®evo je připojen k elektroměru přes rozhraní krátkého rádiového dosahu M-Bus (868 MHz) v souladu s ESMR5. Plynoměr zasílá do elektroměru v pravidelných intervalech měřený objem, případně také zprávy o událostech a poplachu.

Ochranná opatření k zajištění integrity, důvěrnosti a autenticity při výměně dat mezi příslušnými komunikačními partnery odpovídají stavu techniky. Bezpečná, dálkově ovládaná aktualizace firmwaru zaručuje technologii pro budoucnost, kterou lze v případě potřeby s malými náklady dodatečně přizpůsobit novým výzvám.

Zvláštností tohoto měřiče themis®evo je zobrazení objemu v základním stavu: Pomocí integrovaného elektronického měření teploty a pevné hodnoty tlaku je změřený objem početně převeden na objem v základním stavu (základní teplota Tb = 0 °C, základní tlak pb = 1013,25 hPa), zobrazen na displeji, uložen v měřiči a odeslán komunikačnímu partnerovi.


Komunikace

Komunikace na krátkou vzdálenost

 • M-Bus Funk (868 MHz) podle Enexis Smart Meter Requirements (ESMR5) na základě EN 13757
 • Integrovaná anténa

Komunikační profil

Rádiový M-Bus, režim T2 podle EN 13757-4

 • Hodinový přenos dat (např. aktuální hodinová hodnota objemu v základním stavu s časovým razítkem a poslední 3 hodinové hodnoty) do elektroměru
 • Obousměrná komunikace jednou denně (např. pro synchronizaci času)
 • Push zpráva (např. při výskytu poplachů)

Rádiový M-Bus, režim C1 podle EN 13757-4

 • Přenos aktuálního objemu a časového razítka každých 5 minut

Bezpečnost dat

Bezpečnost dat a ochrana dat

Bezpečné šifrování a autentizace dat podle současného stavu techniky:

 • Symetrické šifrování pomocí AES-128 (GCM) a autentizace (GMAC) podle EN 13757-3 (Security Mode 9)
 • Výměna klíčů možná
 • Budoucí zabezpečení díky zabezpečené aktualizaci firmwaru
 • Oznamování následným místům, když je detekován pokus o manipulaci
 • Denní předávání stavových zpráv

Technická data

Oblast aplikace

 • Plynoměry pro domácnosti a firmy (BK-G...ETeB, G1,6 až G25)
 • Přípustné plyny: Zemní plyn, městský plyn, propan, butan; podle DIN EN 437:2003 Plyny první až třetí třídy (DVGW pracovní list G260)

Způsob ochrany

 • IP 54 podle DIN EN 60529 Plynové/podmínky prostředí
 • Rozsah teplot plynu: -25 °C až +55 °C
 • Rozsah teplot prostředí: -25 °C až +55 °C
 • Rozsah skladovacích teplot: -25 °C až +60 °C

Zobrazení objemu v základním stavu

 • Výpočetní převod na objem v základním stavu (Tb, pb) na základě pevné hodnoty psp pro tlak při měření objemu
 • Základní teplota Tb: 273,15K ≙ 0 °C
 • Základní tlak pb: 1013,25 hPa
 • Pevná hodnota psp: 1043,25 hPa

Uživatelské rozhraní

 • LCD displej
 • Intuitivní navigace v menu pomocí ovládání jedním tlačítkem (např. pro instalačního technika nebo koncového uživatele)

Jazyky

 • Nizozemština
 • Jiné jazykové sady jsou možné na vyžádání

Životnost baterií

 • V závislosti na profilu použití až 20 let
 • V případě potřeby lze baterii v terénu vyměnit bez ztráty dat

Ukládání dat v měřiči

 • Integrované ukládání dat zaznamenává objem plynu v základním stavu ve spojení s aktuálním časem a teplotou
 • Kapacita paměti
 • Hodinové hodnoty spotřeby: 1224 záznamů (≙ 51 dnů)
 • Trvalý (kvazi metrologický) deník: 285 záznamů
 • Deník First-In-First-Out (FIFO): 285 záznamů

Aktuální schválení

 • MID třída 1,5
 • EN 1359
 • CE
 • EMV
 • R&TTE
Obrázek produktu
Themis-Evo EI5.02 (ESMR5)
Klíčová slova: plynoměr, plynoměry, elster, honeywell, premagas, gas, premagas czech, rmg, bryan donkin, gorter, turbínový plynoměr, membránový plynoměr, rotační plynoměr, kvantometr, rozúčtování nákladů, fakturační měření, bilanční měření, podružné měření, smart metering, dálkový přenos, smart meter, regulátor, regulátory, bezpečnostní rychlouzávěr, pojistný ventil, pilot, předehřev plynu, h2ready, h2-ready
©2020 G.A.S. a.s. Všechna práva vyhrazena.
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙