Themis-Log


Inteligentní elektronický měřič Themis-Log s integrovanou funkcí ukládání dat pro membránové plynoměry v komerčním a průmyslovém sektoru (G10–G100) nabízí možnosti, které dalece překračují pouhé vzdálené čtení.

Inteligentní elektronický měřič Themis-Log s integrovanou funkcí ukládání dat pro membránové plynoměry v komerčním a průmyslovém sektoru (G10–G100) nabízí možnosti, které dalece překračují pouhé vzdálené čtení.

Kombinace dostupných možností (ukládání dat, pulzní výstup atd.) umožňuje přizpůsobení individuálním požadavkům zákazníka.

Pro Themis-Log poskytuje komunikační modul GSM/GPRS bezpečnou výměnu autentických integrálních dat mezi příslušnými komunikačními partnery a umožňuje autorizaci uživatelů.

Bezpečná, dálkově ovládaná aktualizace softwaru a modulární princip zaručují technologii pro budoucnost, kterou lze v případě potřeby s malými náklady dodatečně přizpůsobit novým výzvám.

Měřiče jsou dodávány předem nakonfigurované, což dále snižuje náročnost instalace.


Modularita

Metrologická část měřiče je chráněna kalibračními zákony. Samostatné zaplombování komunikačního modulu a baterie však umožňuje výměnu modulu a/nebo baterií v sestaveném stavu, aniž by došlo k narušení kalibrační plomby.


Komunikace

Lokální komunikace

 • Optický obousměrný port IEC62056-21 (DLMS/COSEM)
 • Nízkofrekvenční pulzní výstup pro rozšířené aplikace (Umax 10 V DC, Imax 100 mA, Fmax 4 Hz, min. šíře pulzu 125 ms)

Rozsáhlá síťová komunikace

 • GSM/GPRS podle DLMS/COSEM
 • GSM/GPRS podle UMI
 • Externí anténa (volitelně)

Bezepečnost dat

Měřič themis®uno nabízí bezpečné end-to-end šifrování dat podle aktuálních průmyslových norem. Normy zajišťují odpovídající úroveň zabezpečení a ochrany dat. Je také velmi dobře zabezpečen proti pokusům o podvod a manipulaci a je schopen ohlásit pokusy o manipulaci následným místům. Protokoly událostí, které lze číst na dálku, tak dávají další jistotu. Podporovány jsou asymetrické šifrovací metody založené na certifikátech i symetrické šifrování, např. podle AES128 pro stávající komunikační adaptéry (WAN).


Technické údaje

Oblast aplikace

 • Membránový plynoměr od G10 do G100
 • Přípustné plyny: Zemní plyn, propan, butan (plyny dle EN 437)

Ukládání dat

 • Integrované hodinové ukládání dat registruje dodaný objem plynu ve spojení s aktuálním časem. Úložná kapacita je 60 týdnů (půlhodinové hodnoty).

Aktualizace firmware

 • Podle Welmec 7.2

Jazyky

 • Norma: Anglicky (ostatní na vyžádání)

Zobrazení a zadání

 • Podsvícený LCD displej
 • Intuitivní navigace v menu pomocí ovládání 3 tlačítky
 • Lze zobrazit indikativní hodnoty kWh

Životnost baterie

 • Min. 8 let

Aktuální schválení

 • MID Class 1.5
 • EN1359
 • ATEX Zone 0
 • CE
 • EMC
 • R&TTE

Třída ochrany

 • IP 65

Plynové/podmínky prostředí

 • Rozsah teplot plynu: -10 °C až +40 °C
 • Teplotní rozsah: -25 °C až +55 °C
 • Skladování: -30 °C až +60 °C
Obrázek produktu
Themis-Log
Klíčová slova: plynoměr, plynoměry, elster, honeywell, premagas, gas, premagas czech, rmg, bryan donkin, gorter, turbínový plynoměr, membránový plynoměr, rotační plynoměr, kvantometr, rozúčtování nákladů, fakturační měření, bilanční měření, podružné měření, smart metering, dálkový přenos, smart meter, regulátor, regulátory, bezpečnostní rychlouzávěr, pojistný ventil, pilot, předehřev plynu, h2ready, h2-ready
©2020 G.A.S. a.s. Všechna práva vyhrazena.
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙