Themis-Plus


Inteligentní elektronický měřič pro membránové plynoměry v komerční a průmyslové sféře s možností možností výstupu přímo nashromážděného objemu pomocí integrovaného převodníku objemu.

Inteligentní elektronický měřič Themis-Plus pro membránové plynoměry v komerční a průmyslové sféře (BK-G10 – BK-G40) nabízí možnost výstupu přímo nashromážděného objemu pomocí integrovaného převodníku objemu (kompenzace teploty a tlaku).

Kombinace dostupných možností (tarify závislé na čase a zatížení, profily zatížení, řízení intervalu komunikace, ukládání dat atd.) umožňuje přizpůsobení individuálním požadavkům zákazníka.

Pro Themis-Plus zajišťuje komunikační modul GSM/GPRS WAN, který splňuje požadavky italské normy UNI TS 11291, bezpečnou výměnu autentických, integrálních dat mezi příslušnými komunikačními partnery a umožňuje autorizaci uživatelů.

Bezpečná, dálkově ovládaná aktualizace softwaru a modulární princip zaručují technologii pro budoucnost, kterou lze v případě potřeby s malými náklady dodatečně přizpůsobit novým výzvám.

Měřiče jsou dodávány předem nakonfigurované, což dále snižuje náročnost instalace.


Modularita

Metrologická část měřiče je chráněna kalibračními zákony. Samostatné zaplombování komunikačního modulu a baterie však umožňuje výměnu modulu a/nebo baterií v sestaveném stavu, aniž by došlo k narušení kalibrační plomby.


Komunikace

Lokální komunikace

 • Optický obousměrný port IEC62056-21 (DLMS/COSEM)
 • Nízkofrekvenční pulzní výstup pro rozšířené aplikace (Umax 10 V DC, Imax 100 mA, Fmax 4 Hz, min. šíře pulzu 125 ms)

Rozsáhlá síťová komunikace

 • GSM/GPRS podle DLMS/COSEM
 • Externí anténa (volitelně)

Bezepčnost dat

Měřič Themis-Plus nabízí bezpečné end-to-end šifrování dat podle aktuálních průmyslových norem. Normy zajišťují odpovídající úroveň zabezpečení a ochrany dat. Je také velmi dobře zabezpečen proti pokusům o podvod a manipulaci a je schopen ohlásit pokusy o manipulaci následným místům. Protokoly událostí, které lze číst na dálku, dávají další jistotu. Jsou podporovány metody symetrického šifrování, např. podle AES128 pro všechny existující komunikační adaptéry (WAN).


Technické údaje

Oblast aplikace

 • Membránový plynoměr od G10 do G40
 • Přípustné plyny: Zemní plyn, propan, butan (plyny dle EN 437)

Kompenzace tlaku a teploty

 • Plnohodnotný integrovaný korektor objemu

Ukládání dat

 • Integrované hodinové ukládání dat registruje dodaný objem plynu za referenčních podmínek ve spojení s aktuálním časem a odpovídajícím tarifem Úložná kapacita je 20 týdnů (hodinové hodnoty).

Aktualizace firmware

 • Podle Welmec 7.2

Jazyky

 • Norma: Anglicky (ostatní na vyžádání)

Zobrazení a zadání

 • Podsvícený LCD displej
 • Intuitivní navigace v menu pomocí ovládání 3 tlačítky
 • Lze zobrazit hodnoty kWh

Životnost baterie

 • Až 15 let (v závislosti na frekvenci čtení/době čtení a komunikačním modulu)

Aktuální schválení

 • MID Class 1.5
 • EN 1359
 • ATEX Zone 1
 • CE
 • EMC
 • R&TTE

Třída ochrany

 • IP 65

Plynové/podmínky prostředí

 • Rozsah teplot plynu: -10 °C až +40 °C
 • Teplotní rozsah: -25 °C až +55 °C
 • Skladování: -30 °C až +60 °C
Obrázek produktu
Themis-Plus
Klíčová slova: plynoměr, plynoměry, elster, honeywell, premagas, gas, premagas czech, rmg, bryan donkin, gorter, turbínový plynoměr, membránový plynoměr, rotační plynoměr, kvantometr, rozúčtování nákladů, fakturační měření, bilanční měření, podružné měření, smart metering, dálkový přenos, smart meter, regulátor, regulátory, bezpečnostní rychlouzávěr, pojistný ventil, pilot, předehřev plynu, h2ready, h2-ready
©2020 G.A.S. a.s. Všechna práva vyhrazena.
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙