Themis-Uno EI6 (GSM/GPRS)


Měřič themis®uno nabízí kromě dálkového odečtu také tarify závislé na čase a zatížení, profily zatížení, řízení intervalu komunikace, ukládání dat, elektronickou a kompenzaci teploty.

Měřič themis®uno nabízí možnosti, které dalece překračují pouhý dálkový odečet. Dostupné možnosti (tarify závislé na čase a zatížení, profily zatížení, řízení intervalu komunikace, ukládání dat, elektronická kompenzace teploty atd.) lze kombinovat tak, aby bylo možné vyhovět i individuálním požadavkům zákazníka. Bezpečná, dálkově ovládaná aktualizace firmwaru zaručuje technologii pro budoucnost, kterou lze v případě potřeby s malými náklady dodatečně přizpůsobit novým výzvám.

Měřič themis®unoje nabízen s komunikací GSM/GPRS WAN. Je zaručena bezpečná výměna dat mezi příslušnými komunikačními partnery. Autentičnost a integrita dat a autorizace uživatelů jsou založeny na současném stavu techniky. Membránové plynoměry BK-G..ETe s měřičem themis®uno splňují požadavky italské specifikace UNI-TS 11291.

Ventil „Valve Ve“ integrovaný v membránovém plynoměru nabízí možnost dálkového přepínání přívodu plynu. Dálkové přepínání dodávky plynu značně snižuje náklady a potřebu personálu způsobené lokálním odstavením. Aby nedošlo k úniku plynu v případě nezabezpečené instalace, je před otevřením ventilu provedena inteligentní kontrola instalace v zadní části.

Integrovaná elektronická konverze teploty nabízí také v oblasti domácnosti převod objemu na základní teplotu. Měřič zobrazuje přímo převedený objem na displeji a přenáší jej na následná místa.


KOMUNIKACE

Lokální komunikace

 • Optický, obousměrný port IEC 62056-21 (DLMS/COSEM)

Rozsáhlá síťová komunikace

 • GSM/GPRS podle UNI-TS
 • Protokol: DLMS/COSEM
 • Podpora SIM karet s 900/1800 MHz (roaming)
 • Možnost externí antény

BEZPEČNOST DAT

Bezpečnost dat a ochrana dat

 • Měřič themis®uno nabízí bezpečné end-to-end šifrování dat podle současného stavu techniky
 • Podpora symetrického šifrování pomocí AES-128 (GCM) podle UNI-TS
 • Přístupová práva založená na rolích a na jednotlivých symetrických klíčích
 • Budoucí zabezpečení díky bezpečné aktualizaci firmwaru podle UNI-TS
 • Oznamování následným místům, když je detekován pokus o manipulaci
 • Protokoly událostí a denní přenos stavových hlášení umožňující dálkový odečet

TECHNICKÁ DATA

Oblast aplikace

 • Plynoměry pro domácnosti a firmy (BK-G..ETe, G1,6 až G25)
 • Přípustné plyny: Zemní plyn, městský plyn, propan, butan; podle DIN EN 437:2003 Plyny první až třetí třídy (DVGW pracovní list G260)

Způsob ochrany

 • IP 65

Plynové/podmínky prostředí

 • Základní teplota: 0 °C, 15 °C, 20 °C
 • Teplota plynu: -25 °C až +55 °C
 • Teplota prostředí: -25 °C až +55 °C
 • Teplota skladování: -25 °C až +60 °C

Kompenzace teploty

 • Podporuje elektronickou kompenzaci teploty

Zobrazení a zadání

 • Snadno čitelný maticový displej (LCD)
 • Intuitivní navigace v menu pomocí 3 tlačítek

Jazyky

 • Italština, angličtina, další jazyky možné na vyžádání

Životnost baterií

 • V závislosti na profilu požadavků na GPRS obvykle až 15 let
 • Delší životnost je možná snížením frekvence komunikace
 • Baterii v terénu lze vyměnit bez ztráty dat Ukládání dat v měřiči
 • Integrované ukládání dat registruje dodaný objem plynu ve spojení s aktuálním časem a odpovídajícím tarifem
 • Kapacita paměti
 • Hodinové hodnoty spotřeby: 4560 záznamů (≙ 190 dnů)
 • Denní hodnoty spotřeby: 190 záznamů
 • Měsíční hodnoty spotřeby: 13 záznamů
 • Metrologický deník: 500 záznamů
 • Deník událostí: 100 záznamů
 • Deník sledování parametrů: 50 záznamů
 • Podporuje denní odesílání hodinových hodnot
 • Lze nastavit i jiné intervaly Řízení integrovaného ventilu
 • Bezpečné přepínání ventilů (v případě nejisté instalace neotvírat)
 • Lokální potvrzení stisknutím tlačítka/PIN
 • Zpětná vazba týkající se úspěšného otevření a zavření
 • Životnost 3000 cyklů
 • Maximální provozní tlak pro provoz ventilu: 100 mbar
 • Ztráta tlaku BK-G4 podle EN1359: < 2mbar
 • Maximální míra úniku při uzavření: 1 l/h až 100 mbar

Aktuální schválení

 • MID třída 1,5
 • EN 1359
 • ATEX: II -/3 G ic c IIB T4 Gc
 • CE
 • EMV
 • RED
Obrázek produktu
Themis-Uno EI6 (GSM/GPRS)
Klíčová slova: plynoměr, plynoměry, elster, honeywell, premagas, gas, premagas czech, rmg, bryan donkin, gorter, turbínový plynoměr, membránový plynoměr, rotační plynoměr, kvantometr, rozúčtování nákladů, fakturační měření, bilanční měření, podružné měření, smart metering, dálkový přenos, smart meter, regulátor, regulátory, bezpečnostní rychlouzávěr, pojistný ventil, pilot, předehřev plynu, h2ready, h2-ready
©2020 G.A.S. a.s. Všechna práva vyhrazena.
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙